Verdediging proefschrift Jurre Verwer

Op dinsdag 25 september 2018 heeft Jurre Verwer zijn proefschrift verdedigd: “Gait and falls in the memory clinic setting”. Dit vond plaats in het Academiegebouw te Utrecht.

Samenvatting

Promotie: Loopproblemen en vallen bij patiënten met dementie

Patiënten met dementie hebben naast geheugenklachten ook problemen met het lopen en ze vallen vaak. Daarom ondervinden deze patiënten hinder bij alledaagse activiteiten, zoals (trap)lopen en boodschappen doen. Tijdig herkennen van patiënten met loopproblemen is dus belangrijk. Daarnaast zijn deze problemen complex omdat ze meerdere oorzaken hebben. Bij dementie speelt hersenschade door vaatziekte of de ziekte van Alzheimer mogelijk een rol.

Dit proefschrift beschrijft dat patiënten met tekenen van schade aan de kleine hersenbloedvaten, zoals infarcten en schade aan de verbindingen in de hersenen, een tot zes keer zo hoog risico hebben op klinisch relevante loopstoornissen vergeleken met patiënten zonder vaatschade. Ondanks deze samenhang boden gegevens over vaatschade geen toegevoegde waarde bij het voorspellen of een patiënt gaat vallen. Dat betekent dat de arts bij het inschatten van het valrisico vooral de standaard risicofactoren moet onderzoeken. De belangrijkste conclusie is dat loopproblemen en vallen bij veel patiënten met dementie (25-36%) voorkomen en altijd moeten worden onderzocht, waarbij tekenen van vaatschade hoogstens een extra waarschuwing zijn.

Ook hebben we aangetoond dat loopproblemen worden veroorzaakt door verschillende vormen van hersenschade. Zo speelt bij de ziekte van Alzheimer het krimpen van hersenweefsel een rol, voornamelijk van dieper gelegen hersenkernen. Bij patiënten met vaatschade is de “bedrading” van zeker 15-20 hersengebieden verstoord. Dit betekent dat problemen met het lopen en bewaren van evenwicht bij patiënten met dementie dus niet worden veroorzaakt door schade aan één hersengebied. Deze functies hangen af van meerdere gebieden in verfijnde hersennetwerken, die we kunnen onderzoeken met de nieuwste MRI-technieken.