Phd Defence Doeschka Ferro – delayed

UPDATE: The PhD defence of Doeschka Ferro was delayed until further notice due to the COVID-19 pandemic. 

 

 

On Thursday 19 March PhD candidate Doeschka Ferro will defend her thesis titled:

Causes and consequences of cerebral microinfarcts Characterizing the “(in)visible”lesion

Practical information
Start date and time 19 march 2020 16.15 – 17.00
Location University Hall
PhD supervisor(s) Prof. G.J. Biessels, Prof.J. Hendrikse
Co-supervisor(s) dr. J.J.M. Zwanenburg

Dutch Summary

Oorzaken en gevolgen van cerebrale microinfarcten. De “(on)zichtbare” afwijking in kaart gebracht.

Microinfarcten zijn zeer kleine herseninfarcten, die al vele jaren beschreven worden in obductiestudies van de hersenen. Deze studies suggereren dat microinfarcten een rol zouden kunnen spelen bij cognitieve achteruitgang en dementie. Omdat lang werd gedacht dat microinfarcten te klein zijn om te kunnen zien op hersenscans van levende personen kregen ze de bijnaam de “onzichtbare” afwijking. Recentelijk is het in het UMC Utrecht toch gelukt microinfarcten te identificeren met behulp van MRI met zeer hoge veldsterkte en later ook met de standaard MRI-scanner. In dit proefschrift brengt Doeschka Ferro de belangrijkste oorzaken en gevolgen van cerebrale microinfarcten bij levende personen in kaart met behulp van deze “standaard” MRI.

Ferro laat zien dat microinfarcten meerdere oorzaken hebben, waaronder ziekte van de kleine bloedvaatjes (small vessel disease), vastlopende bloedpropjes (trombo-embolieën) en een verslechterde hersendoorbloeding (hypoperfusie). Daarnaast bevestigt ze het vermoeden dat de aanwezigheid van microinfarcten samenhangt met cognitieve achteruitgang en dementie. Ze laat ook zien dat microinfarcten geassocieerd zijn met perilesional schade in een gebied vele malen groter dan het microinfarct zelf. Dit is een belangrijke bevinding om te kunnen begrijpen hoe deze minuscule hersenafwijking zo’n impact heeft op het functioneren van de hersenen.

Microinfarcten spelen op dit moment geen rol bij diagnostiek van cognitieve klachten, maar dit zou in de toekomst kunnen veranderen. Dit proefschrift laat namelijk zien dat acute microinfarcten een voorspeller zijn van slechte uitkomst, waaronder een verhoogde kans op beroerte. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen hoe we deze nieuwe MRI-marker het beste kunnen gaan gebruiken in de patiëntenzorg.